Ido Weijers

Ido Weijers

Ido Weijers bekleedt sinds 1 juli 2011 de bijzondere, interdisciplinaire leerstoel Jeugdbescherming, ingesteld vanwege de Raad voor Kinderbescherming en gevestigd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (Pedagogiek) en de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (Willem Pompe Instituut) van de Universiteit Utrecht. Hij hield op 20 januari 2012 zijn oratie. Hiervoor was hij sinds 1996 als docent en hoofddocent verbonden aan de opleiding Pedagogiek van de Universiteit Utrecht en daarnaast sinds 2004 als bijzonder hoogleraar Jeugdrechtspleging aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen. http://www.idoweijers.nl/