Marc Dullaert

Marc Dullaert werkte tot 1997 bij Foster Parents Plan als marketing manager. Tot 2003 was Dullaert algemeen directeur en aandeelhouder bij Ivo Niehe Produkties.
Van 2003 tot 2009 was hij werkzaam bij de Europese D&D mediagroep als CEO.

Marc Dullaert is de oprichter van Kidsrights, een organisatie die zich inzet voor de kinderrechten in ontwikkelingslanden. Ook is hij de bestuursvoorzitter van deze stichting. Hij nam het initiatief voor de KidsRights Millennium Developmentgoals Conference, waarvan het voorzitterschap werd vervuld door de Nobelvredesprijswinnaars emeritus aartsbisschop Desmond Tutu en voormalig president van Zuid-Afrika De Klerk.

Marc Dullaert is de grondlegger van de Internationale Kindervredesprijs en is tevens voorzitter van het expertcomité van deze prijs.

Op 15 februari 2011 is Marc Dullaert door de Tweede Kamer benoemd tot Kinderombudsman. Hij is begin april 2011 hiermee gestart.
De Kinderombudsman is een substituut-ombudsman van de Nationale ombudsman, hij heeft echter een geheel eigen werkterrein en zal zich zelfstandig moeten verantwoorden aan de Eerste en Tweede Kamer.
Als Kinderombudsman zorgt Dullaert ervoor dat overheidsinstanties en andere organisaties de rechten van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar eerbiedigen.
Zijn instrumenten daartoe zijn onder andere: Voorlichting, onderzoek van klachten van kinderen en jeugdigen en het gevraagd en ongevraagd adviseren van regering en parlement.

http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/documents/debijzonde...
http://www.dekinderombudsman.nl