Martine Delfos

Communicatie is contact maken

Wat betekent goede communicatie met kinderen en jongeren? In eerste instantie betekent communicatie contact maken. Goede communicatie is goed contact en dat geeft veiligheid, geborgenheid en de beste voorwaarden voor groei en ontwikkeling. Maar hoe moet je een gesprek voeren met een vierjarige, een tienjarige of een puber? Moet je praten en spelen tegelijk? Welke soort vragen is uitnodigend? Maar vooral welke houding is belangrijk in het spreken met kinderen en hoe je gesprekken met kinderen tussen vier en twaalf jaar voert. Van wezenlijk belang is de attitude die we aannemen in gespreksvoering met kinderen en kinderen reageren daar feilloos op.

Kort CV Martine F. Delfos

Dr. Martine France Delfos studeerde eind jaren zestig klinische research psychologie en begin jaren negentig Franse taal en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. In 1999 promoveerde zij op een psychologisch en letterkundig onderzoek over rouwverwerking bij Franse schrijvers.
Zij is opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker, klinische psychologie, en is vervolgens in de praktijk gaan werken sinds 1975. Daar heeft ze langdurig ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Zij is onder andere gespecialiseerd in relatietherapie, autisme, traumaverwerking en eetstoornissen.
Vanaf 1994 verzorgt zij naast haar therapeutische praktijk nascholing aan psychologen, psychiaters, orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en groepsleiders.
In 1997 richtte zij het PICOWO op: Psychologisch Instituut voor Consultatie, Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek om haar researchwerk vorm te geven.
Vanuit de combinatie van een researchopleiding en een therapeutische praktijkervaring begon ze haar kennis om te zetten in biopsychologische modellen. Daarbij worden verschillende wetenschapsgebieden betrokken met name psychologie, biologie, chemie, en wiskunde. Martine Delfos hecht er belang aan dat er een verbintenis is tussen wetenschap en praktijk. De modellen die zij ontwikkelt, staan in directe relatie tot de maatschappelijke en wetenschappelijke werkelijkheid.

Naast haar werkzaamheden als zelfstandig gevestigd therapeut en docent publiceerde zij vanaf 1993 onder andere op het gebied van de psychologie. Verscheidene handboeken en specialistische boeken, onder andere over gespreksvoering met kinderen (Luister je wel naar míj?! Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar) en verschillen tussen mannen en vrouwen (De schoonheid van het verschil. Waarom mannen en vrouwen verschillend zijn én hetzelfde).
Verschillende van haar boeken verschijnen in vertaling (Engels, Duits, Frans, Bosnisch, Spaans en Burmees).

Van 2008 tot 2012 was Martine Delfos lector aan de Hogeschool Edith Stein met als leeropdracht: Virtuele Ontwikkeling van de Jeugd.
Ze is verbonden als visting professor aan de International University of Sarajevo (Bosnië-Herzegovina) en aan de Universidad Central del Ecuador in Quito (Ecuador). In beide landen is zij bezig autismehulpverlening te helpen ontwikkelen via een UAEG, een Universities Autism Expertise Group.

www.mdelfos.nl