Woorden worden Zinnen

"Woorden Worden Zinnen" is een laagdrempelig platform voor woordkunst. Het concept van Wes?! & Ella... biedt podium aan woordkunstenaars met een positieve state of mind. Jong en oud laten zich vermaken door kunstdisciplines in de breedste zin van het woord.
"Daar waar woorden zinnen worden, wordt er geluisterd"

Wes?! & Ella gaan een korte inspiratie workshop geven waarbij zij samen met de kinderen 'powerful quotes' bedenken en uitwerken. Zij leren de kinderen zichzelf uit te spreken door middel van hun eigen bedachte stukjes tekst. "Speak your mind" vergelijkbaar met een six word story.

www.WoordenWordenZinnen.nl